De elastische verstrooiing van gepolariseerde protonen aan 64Zn,66Zn, 68Zn en 70Zn

  • J.H.A.M. Krabbenborg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch

Cite this

'