De dielectrische eigenschappen en de electrische geleiding van polykristallijne en eenkristallijne mangaanferrieten

  • V.A.M. Brabers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1965
Original languageDutch

Cite this

'