De bruikbaarheid van lineair frekwentie gemoduleerd ultrageluid, met laag-frekwent signaalbewerking, bij de diameterbepaling van bloedvaten

  • S.P.J.M. Mientki

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1981
Original languageDutch
SupervisorJ.E.W. Beneken (Supervisor 1)

Cite this

'