De bloemetjes buiten zetten ... : ontwerp voor een alternatieve logistieke besturing bij een sierteeltexporteur

  • P.H.J. Andrieu

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1993
Original languageDutch
SupervisorT.H. van den Hurk (Supervisor 1)

Cite this

'