De bijdrage van huidbelasting aan de totale inwendige blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen : metingen bij creosoteerders en proefpersonen

  • C.P.M. Daamen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Apr 1989
Original languageDutch
SupervisorL.J. Brasser (Supervisor 1) & F.J. Jongeneelen (External coach)

Cite this

'