De bereiding van Calcium-Aluminaten en onderzoek naar het geleidingsmechanisme in CaO.Al2O3 en CaO.6Al2O3 bij hoge temperatuur

  • P.H.F. Thijssen

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch

Cite this

'