De bepaling van het magnetisch dipool-moment van een geleidend cylindervormig preparaat met behulp van een gradiometer-SQUID-opstelling

  • Gerard Slooven

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorC.H. Massen (Supervisor 1)

Cite this

'