De bepaling van de primaire ionisatiecoëfficiënt α voor waterstof in een onzelfstandige Townsendontlading met behulp van een lichtdetectiemethode

  • H.A.M. Blasberg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch

Cite this

'