De bepaling van de milieu-effecten, verbonden aan de verwerking van afvalhout, door middel van een milieugerichte levenscyclusanalyse

  • B.C. Neeleman

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorM.J. de Vries (Supervisor 1) & Eddie M. van Veldhuizen (Supervisor 2)

Cite this

'