De beoordeling van publieksinbreng door experts
: een studie in het kader van publieksparticipatie in milieubeleid, uitgevoerd aan de hand van de casus "genetisch gemodificeerd voedsel"

  • E.H.W.J. Cuppen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2004
Original languageEnglish
SupervisorC.J.H. Midden (Supervisor 1)

Cite this

'