De beoordeling van het Plan van Aanpak
: een onderzoek naar de inzet van een beoordelingsrubric als methode voor docenten voor het uniform beoordelen van het Plan van Aanpak van leerlingen binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen

  • Valentin Steenstra
  • S.J.C. Teuwen

Student thesis: Master

Abstract

Het valt op dat de manier van beoordelen van het vak O&O per school en zelfs per docent verschilt, hoewel het landelijke Technasiumnetwerk streeft naar herkenbaarheid, kwaliteit, actualiteit en uniformiteit. Gevreesd wordt dat daarmee het eindcijfer van onvoldoende waarde is. In deze studie is specifiek voor de beoordeling van het Plan van Aanpak als onderdeel van de meesterproef van het vwo onderzocht of het toepassen van een rubric de beoordeling uniformer maakt. De gebruikte rubric is door de onderzoekers ontwikkeld op basis van literatuurstudie, landelijke eisen en wensen van de pilotschool. Vanwege het kleine aantal beschikbare beoordelaars en PVA's, kon er geen significante toename van uniformiteit worden vastgesteld. Daar de ontwerpcyclus slechts eenmaal is doorlopen en de aanbevelingen van de beoordelaars nog niet in de rubric waren verwerkt, lijkt er toch voldoende aanleiding om deze manier van beoordelen bij O&O verder te ontwikkelen en meer uniformiteit te verwachten.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorMarieke C.G. Thurlings (Supervisor 1)

Cite this

'