De beleefde kwaliteit van de milieuvriendelijke woonomgeving : op zoek naar een methode waarmee de mens- en milieuvriendelijke voorwaarden voor een duurzame woonomgeving in hun onderlinge samenhang onderzocht kunnen worden

  • Dennis Swart

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1998
Original languageDutch
SupervisorWim J.M. Heijs (Supervisor 1)

Cite this

'