De aanzet voor een netwerkanalyse programma met stuksgewijs lineaire modellen

  • F.J.R. Verhallen

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1984
Original languageDutch
SupervisorW.M.G. van Bokhoven (Supervisor 1)

Cite this

'