Co/TiO2 en CoRh/TiO2 : karakterisering van monometallische kobalt en bimetallische kobalt-rhodium katalysatoren gedragen op titaandioxide

  • J.H.A. Martens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch

Cite this

'