Correlations of noise in optical devices : metingen en modellering van correlaties tussen elektrische en optische grootheden van optische devices en implementatie van meetmethoden voor metingen van lage ruisniveaus

  • E.G. van Dijke

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1993
Original languageDutch
SupervisorT.G.M. Kleinpenning (Supervisor 1)

Cite this

'