Coordinatentransformatie voor, en tijdsdiscretisatie van een toestandswaarnemer voor een asynchrone machine

  • J.A.J.M. Geerligs

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.W. Schot (Supervisor 1)

Cite this

'