Continue slurry reactor voor selectieve katalytische oxydaties

  • A.H. Janssen

Student thesis: Master

Date of Award1990
Original languageDutch
SupervisorJ.A.A. van den Tillaart (Supervisor 1)

Cite this

'