Constructie van een multi purpose bestralingsopstelling voor radionuclidenproduktie en een onderzoek naar de mogelijkheid 57Co te produceren via parasitaire bestraling

  • G.I. Moerdijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1988
Original languageDutch
SupervisorA.J. Witsenboer (Supervisor 1)

Cite this

'