Conformatie-transmissie en intramoleculaire katalyse in vier- en vijfgecoordineerde organofosforverbindingen : synthese en multikern NMR metingen

  • W.J.M. van der Hofstad

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1985
Original languageDutch

Cite this

'