Communicatieverbetering in het produktvernieuwingstrajekt : computerondersteuning bij doelformulering, overdracht en terugkoppeling

  • G. Vliegen

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1988
Original languageDutch
SupervisorH.H. van Mal (Supervisor 1)

Cite this

'