Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland
: een verkennende studie naar implementatie

  • G.J. Beumer

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award28 Feb 2005
Original languageDutch
SupervisorGeert P.J. Verbong (Supervisor 1)

Cite this

'