Celsgewijze inbouwvernieuwing, wat doen we met de drager? : een praktijkexperiment met flexibel renoveren van flats in het SEV-programma "Flat van de Toekomst" . Voorraad, flexibiliteit en home systems : een verkenning naar opwaardering van bestaande woningen

  • J.H. Vos

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1993
Original languageDutch
SupervisorJ. Westra (Supervisor 1), G.M.J. Nieuwenhuijzen (Supervisor 2) & J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2)

Cite this

'