Capaciteits- en kostprijseffecten van afnemende serie-grootte in de behangindustrie
: een vergelijkend onderzoek voor Aquaprint en diepdruk

  • R.H. Smit

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1993
Original languageDutch
SupervisorC.W.G.M. Dirne (Supervisor 1)

Cite this

'