CAD/CAM gestuurde CNC-meet en CNC-freesmachine bij het afwerken van scheepsschroeven

  • R.A.W.M. de Rooij

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1990
Original languageDutch
SupervisorH.H. van Mal (Supervisor 1)

Cite this

'