Butterworthfilter in cascade met een fasedraaier als model voor het transiente kanaal van de menselijke visuele waarneming

  • J.P.G.M. Derckx

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1988
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'