Bouwen voor krimp
: aanpasbare nieuwbouw als reactie op bevolkingskrimp

  • R.J.M. Hereijgers

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 2011
Original languageDutch
SupervisorJ.J.N. Lichtenberg (Supervisor 1), C.P.W. Geurts (Supervisor 2) & E.L.C. van Egmond - de Wilde De Ligny (Supervisor 2)

Cite this

'