Bouw van een 3-dimensionaal model van de aortaklep en modelstudies aan het sluitingsgedrag bij vervormde sinussen

  • E.C.J. Vaessen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorP.C. Veenstra (Supervisor 1) & Anton A. van Steenhoven (Supervisor 2)

Cite this

'