(Bio)chemische eigenschappen van parallelle DNA-duplices gestabiliseerd door polylysine : structuur, stabiliteit, enzymatische herkenbaarheid

  • M.R. Moody

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1990
Original languageDutch

Cite this

'