Bio-signaalanalyse in een ademhalingsfrequentiemeter voor duursporters

  • P.F. Phoelich

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1994
Original languageDutch
SupervisorJ.E.W. Beneken (Supervisor 1)

Cite this

'