Bindingsangst
: een ontwerp voor een woonwerkgebouw op een bedrijventerrein

  • I.B. Hoppers

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 2006
Original languageDutch
SupervisorJan Westra (Supervisor 1), Hüsnü H. Yegenoglu (Supervisor 2), F.E. Bakker (Supervisor 2) & Martin H. de Wit (Supervisor 2)

Cite this

Bindingsangst: een ontwerp voor een woonwerkgebouw op een bedrijventerrein
Hoppers, I. B. (Author). 31 Aug 2006

Student thesis: Master