Bijkomende verliezen in een inductiemachine optredende bij stroominvertorvoeding

  • A.A.T. van der Made

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Oct 1981
Original languageDutch
SupervisorH.C.J. de Jong (Supervisor 1)

Cite this

Bijkomende verliezen in een inductiemachine optredende bij stroominvertorvoeding
van der Made, A. A. T. (Author). 31 Oct 1981

Student thesis: Master