Bijkomende verliezen in een inductiemachine optredende bij stroominvertorvoeding

  • A.A.T. van der Made

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1981
Original languageDutch
SupervisorH.C.J. de Jong (Supervisor 1)

Cite this

'