Betaalbare nieuwbouw voor de primaire doelgroep van beleid : een onderzoek naar een presentatie van een compact woningbouwconcept voor de laagstbetaalden

  • Arne Peeters

Student thesis: Master

Date of Award31 Jul 1994
Original languageDutch
SupervisorJ. Westra (Supervisor 1)

Cite this

'