Bestudering van zwavel invloed op de hydrogenerende ontzwaveling van thiofeen over katalysatoren van het type CoO-MoO3-gammaAl2O3

  • C. Bevelander

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch

Cite this

'