Bestudering van de verandering in rheologisch gedrag tijdens de granulering van HDPE suspensie-polymerisatie reactorpoeder

  • H.H.H. Buitendijk

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch
SupervisorJ. Tijssen (External coach) & P.J. Lemstra (Supervisor 1)

Cite this

'