Bestudering van de enzymatische fosforylering van glucose door gist-hexokinase, met behulp van isotachoforese

  • J.C.M. Hoenkamp

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch
SupervisorA.I.M. Keulemans (Supervisor 1)

Cite this

'