Bestudering van bicycloaromaticiteit aan polycyclische systemen : een experimenteel en theoretisch model

  • T.J.A. van der Meer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch

Cite this

'