Beschrijving van het project : "Schedeldoekshaven" . Een onderzoek naar passingsproblemen, die zich hebben voorgedaan bij de gevelelementen van de laagbouw op het project "Schedeldoekshaven" . Sparingscoordinatie in de voorbereidingsfase

  • F.H.I.M. Jongen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'