Beschrijving van de quantum design MPMS-5S SQUID-Magnetometer en onderzoek naar de magnetische eigenschappen van granulaire Co/Ag multilagen

  • M.A. Bongers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorM.M.H. Willekens (Supervisor 1)

Cite this

'