Berekening van potentialen en stromen m.b.v. de eindige elementen methode ten behoeve van kathodische protectie van een scheepswand

  • J.A. Hendriks

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.P. Veltkamp (Supervisor 1) & J.K.M. Jansen (Supervisor 2)

Cite this

'