Bepaling van kinetische parameters van de katalytisch-oxidatieve koppeling van methaan naar etheen, uitgevoerd in een differentiële mikro-fixed-bed reaktor

  • P.H.J. van der Meulen

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1988
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.M.N. (Han) van Kasteren (Supervisor 2)

Cite this

'