Bepaling van de partiële dissociatieve recombinatiecoëfficiënten en de atoomkoppelingscoëffiënten van de aangeslagen 2p-niveaus in de nagloei van een neongasontlading

  • F.H.P. Verspaget

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorH.L. Hagedoorn (Supervisor 1) & L.W.G. Steenhuijsen (Supervisor 2)

Cite this

'