Bepaling van de kinetische parameters van de oxidatie van koolmonoxide over een platina katalysator met het TAP-apparaat

  • F. Gooijer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1993
Original languageDutch
SupervisorJ.P. Huinink (Supervisor 1)

Cite this

'