Bepaling van de diffusiecoëfficiënt via druppelgrootte-metingen in mengsels van n-nonaan/methaan en n-octaan/methaan bij hoge drukken

  • M.E.M. Roelands

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorM.J.E.H. Muitjens (Supervisor 1)

Cite this

'