Beoordelen van leveranciers van de business unit CF6 van de KLM : een model voor een beoordeling van leveranciers die reparaties verrichten aan onderdelen van vliegtuigmotoren voor de business unit CF6 van de KLM

  • F.J.M. Vermin

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 May 1993
Original languageDutch
SupervisorT.A. van Beek (Supervisor 1)

Cite this

Beoordelen van leveranciers van de business unit CF6 van de KLM : een model voor een beoordeling van leveranciers die reparaties verrichten aan onderdelen van vliegtuigmotoren voor de business unit CF6 van de KLM
Vermin, F. J. M. (Author). 31 May 1993

Student thesis: Master