Beoordelen van leveranciers van de business unit CF6 van de KLM : een model voor een beoordeling van leveranciers die reparaties verrichten aan onderdelen van vliegtuigmotoren voor de business unit CF6 van de KLM

  • F.J.M. Vermin

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1993
Original languageDutch
SupervisorT.A. van Beek (Supervisor 1)

Cite this

'