Belasting in de belasting : een onderzoek naar een model ter beoordeling van de effectiviteit en de efficiency van de inspecties der Directe Belastingen in de belasting binnen de directie der Rijksbelastingen te Utrecht

  • N.A.M.M. Kobussen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A. Bakker (Supervisor 1)

Cite this

'