Beinvloeding van de deeltjesgrootte bij homogene precipitatie van zinksulfide door beheersing van de Brownse coagulatie

  • Maikel Jagroep

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorD. Thoenes (Supervisor 1)

Cite this

'