Beheersing en allocatie van logistiekkosten : kostenbeheersing door toepassing van activity based costing

  • Peter van der Meer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorC.M.H.J. Voncken (Supervisor 1)

Cite this

'