Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek : taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder

  • F.G.P. Clevers

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1991
LanguageDutch
SupervisorA. Valstar (Supervisor 1)

Cite this

Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek : taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder
Clevers, F. G. P. (Author). 31 Aug 1991

Student thesis: Master