Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek
: taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder

  • F.G.P. Clevers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorA. Valstar (Supervisor 1)

Cite this

'