Beeldverbetering met behulp van optische Fourierfiltering

  • L. van Straaten

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Nov 1974
Original languageDutch
SupervisorH.J. Butterweck (Supervisor 1)

Cite this

Beeldverbetering met behulp van optische Fourierfiltering
van Straaten, L. (Author). 30 Nov 1974

Student thesis: Master